Usluge izvoznog carinjenja

IZVOZ

Vršimo usluge izvoznog carinjenja za sve vrste i načine izvoza.

Usluge nudimo SVIM izvozno orijentiranim kompanijama iz svih sektora privrede.

Ukoliko ste odlučili proširiti svoje poslovanje na međunarodnom tržištu,
možemo vam pružiti niz informacija relevantnih za odabrano ciljno tržište koje će vam pomoći pri donošenju odluke vezane za izvoz,te vam uštediti troškove i vrijeme.

Naše usluge jesu isključivo usluge špedicije tj. carinsko posredovanje,dok usluge prevoza ne zastupamo.

Dokumentacija,koju zahtijevamo da nam dostavite da bi mogli ispravno da izvršimo carinsko posredovanje sadrži sljedeće:

 1. Faktura
 2. Dokaz o porijeklu robe (u koliko faktura prelazi 6000,00 eur i ukoliko niste ovlašteni izvoznik )
 3. Dokaz da je roba utovarena u krugu zastupanja CI Tešanj (ovo vrijedi ukoliko ste u krugu zastupanja neke druge CI,a
  želite da carinite vašu robu u Tešnju)

Na fakturi,neophodno je da su poznati sljedeći podaci:

 • Naziv i adresa pošiljaoca
 • Naziv i adresa primaoca
 • Nazivi i vrijednosti robe po stavkama
 • Ukupna vrijednost sve robe
 • Ukupna bruto i neto težina robe
 • Ukupno m3 (u koliko je roba mjerljiva u m3)
 • Ukupan broj paketa/paleta
 • Paritet (EXW,FCA,DAP,DDP,CFR,…)
 • Račun za prevoz 
 • Memorandum sa pečatom i potpisom ovlaštenog lica

U koliko izvozite “nesvakidašnju robu” kao što su Mašine,Hrana,Životinje,Hemijski i ovima slični proizvodi,javite nam se
zbog detaljnije pripreme.

Cijena usluge zavisi o vrsti usluge i broju naimenovanja.

U koliko ste zainteresovani,svakako nas kontaktirajte…

Radujemo se našoj saradnji

Postavite vaše pitanje

Molimo vas da pažljivo popunite kontakt formu sa ispravnim podatcima,zbog lakše komunikacije,a mi ćemo vas naknadno kontaktirati…